Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

“MÓC TÚI”, LẠM DỤNG BHYT

“MÓC TÚI”, LẠM DỤNG BHYT
Đọc bài “Lật tẩy chiêu “móc túi” BHYT” đăng trên báo NLĐ, tôi không khỏi giật mình. Nếu chúng tôi mà khám bảo hiểm y tế (BHYT), chắc chắn chúng tôi sẽ bị qui vào tội “móc túi” BHYT, vì ở chỗ chúng tôi, 100% khám Tai – Mũi – Họng là bằng nội soi.

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.