Thứ Sáu, 9 tháng 9, 2011

Ngẫu hứng…

Hôm nay xem lại mấy tấm ảnh của mấy Khoa sinh viên YTCC từ 1 đến 6.
Sau đây là cảnh ăn chơi qua các thời kỳ

Y tế công cộng Khóa 1 - Vẫn hoành tráng và "ĐÚng là mấy ông bà của Bộ"


Y tế công cộng Khóa 2

Y tế công cộng Khóa 3

Y tế công cộng Khóa 4 ((Đề nghị cho ảnh hoành tráng hơn - tìm mãi khoogn thấy tấm nào cả)


Y tế công cộng Khóa 5 (Đề nghị cho ảnh hoành tráng hơn - tìm mãi khoogn thấy tấm nào cả)

Y tế công cộng Khóa 6 vẫn là xi teen nhất (Cái áo đẹp !)


Ảnh: Mr Tú YTCCK1, Ms Trà K2; Minh K4; Huyền K5; Mây màu mè K6

Nếu xem qua mail không được vui lòng vào địa chỉ http://ytcchue.blogspot.com/

TBT_07


Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.