Thứ Hai, 11 tháng 4, 2011

Bài viết báo cáo ưu nhược điểm 2 đề tài YTCC0711

Địa điểm: XÃ Thủy Thanh - Huyện Hương Thủy - TTH
Xã Hương Văn - Hương Trà - TTH
Báo cáo Ô nhiễm không khí - Đề tài cộng đồng 2-3 YTCC0711 (6 đvht) - Thời gian 45 ngày)
 Báo cáo ảnh hưởng thuốc trừ sâu  - Nhóm 1 YTCC0711 (6 đvht) - Thời gian 45 ngày)

Đây là bài viết tổng hợp bài báo cáo về Cộng đồng 2.3 của nhóm sinh viên YTCC0711. Bài viết là sản phẩm của nhóm sinh viên (Nhóm 2).  Được viết và trình bày như luận văn TN (Yêu cầu cao dành cho SV YTCC chuẩn bị TN)
Chỉ là một kinh nghiệm nhỏ trong hóc tập tuy nhiên hy vọng có ích cho các bạn quan tâm.

Bài viết tổng hợp những nhược điểm của bài nghiên cứu. Hy vọng một chút tóm tắt sẽ giúp ít cho các bạn khi làm các nội dung liên quan. Toàn bộ bài báo cáo là kết quả chung của nhóm 2 sinh viên YTCC0711. TBT_YTCC0711

Kinh nghiệm từ bài báo cáo


1.      Tên đề tài: Cần rõ rang: “Đánh giá tình trạng Ô nhiễm môi trường không khí quanh nhà máy xi măng luck, Xã Hương Văn – Huyện Hương Trà – Tỉnh Thừa Thiên Huế 2011
            Mục tiêu: Xác định các yếu tố liên quan(Không được dung Tìm hiểu)….
            Cần thống nhất tài liệu tham khảo và kiểu trích dẫn.
2.     Phần Đặt vấn đề: Không cần đưa thông tin nhà máy xi măng luck. (Khi trình bày ppt – chú ý chỉ để nd chính (Xem kỷ năng trình bày ppt))
3.     Phần tổng quan:
Mô tả từ Thế giới – Việt Nam – Địa bàn nghiên cứu
Cần mô tả địa bàn chú trọng mô tả ảnh hưởng của nhà máy xi măng luck.: Thông tin nhà máy; Khoảng cách cụm dân cư; những ảnh hưởng trong những năm qua …
Khái niệm về ONKK cần xác định rõ rang (Tìm định nghĩa liên quan đến Tiếng ồn).Nếu theo ĐN 1 thì không có tiếng ồn. Khi trình bày ppt cần chú trọng điểm nào cần nói. Chú ý là các thông tin trong phần tổng quan đều tham khảo tài liệu nước ngoài, nên các bạn muốn tham khảo cần liên lạc Bích: "nguyenbich.73" ,

4.     Phần phương pháp NC: Câu hỏi: (Câu hỏi lý thuyết pp NC)
         Tiêu chí nào chọn đối tượng NC, phương pháp chọn mẫu
         P ước tính từ nghiên cứu nào hay là 0.5 (max)[cái này quan trọng nhất trong công thức mẫu]. Thứ 2:     PP     xử lý số liệu, chỉ nên dung p (hoặc chỉ X2) trong kiểm định chi2.
        Phần này khi làm cần 4 người nếu làm nhóm đông.


5.     Kết quả NC: Các bạn có thắc mắc hay khó hiểu đêì có thể liên lạc Binhthang1001@gmail.com.
Phần này có thể thêm: Hướng nhà (Cần thống nhất ý kiến là hướng nahf so vwois nahf máy lúc ban đầu làm bộ câu hỏi.)
Triệu chứng về Ho hấp; tiêu hóa (Đặc biệt là tiêu hóa) cần định nghĩa rõ những bệnh có liên quan đên ONKK (Tài liệu trích dẫn rõ rang)
Biểu đò: Khuyên các bạn nên dung Excel vẽ. Đẹp hơn (Tuy nhiên cần lưu file số liệu vẽ trong excel khi edit thì có mà sữa)
6.     Phần bàn luận: Đây là phần quan trọng, nhưng trong nghiên cứu này viết chưa hợp lý về mặt nội dung – Các bạn có thể từ các phần trên để viết phần bàn luận.
7.     Kết luận – Kiến nghị: Cần bám sát mục tiêu nghiên cứu.

File Ô nhiễm không khí (copy link): https://docs.google.com/leaf?id=0Bz4nSwuF86KAZGFlYzI2ZWYtMzY5Zi00NzBhLWI3MjAtNTRkMmY1NDcxMGUx&hl=vi

File Thuốc bảo vệ thực vật: http://www.mediafire.com/?wkb37z19mi8ho4t
1 quan sát đáng chú ý ở địa bàn PV: Yếuo ố nguy cơ đối với SK người dân: Dùng nước ở sông sinh hoạt. Các bạn cần thêm thông tin về ND Thuốc bảo vệ thực vật  vui lòng liên lạc: Buithucthang@gmail.com

 Bài viết: TBT_YTCC0711

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.