Chủ Nhật, 19 tháng 9, 2010

NỘI DUNG SINH HOẠT SPSS CỦA SINH VIÊN YTCC


Đây là nội dung sinh hoạt: (12 buổi)
  1. Hướng dẫn  “Tóm tắt thống kê y tế” – Dựa vào giáo trình Y HN + YTCC Huế
  2. Hướng dẫn Epi data.
3.1  Phân tích mô tả cho một biến
Một biến danh mục
Một biến liên tục.
      3.2 Tóm tắt các mối liên quan
Liên quan giữa biến danh mục với biến danh mục
Mối liên quan giữa một biến liên tục và một biến danh mục
Mối liên quan giữa một biến liên tục với một biến liên tục
  1. Phần thống kê suy luận (Kiểm định)
4.1. So sánh một giá trị trung bình với một giá trị lý thuyết hoặc giá trị quần thể
4.2. So sánh trung bình của hai nhóm
4.3. So sánh giá trị  trung bình nhiều hơn hai nhóm
4.4. So sánh đo lường lặp lại trên cùng một đơn vị - so sánh các trung bình
4.5. So sánh các đo lường lặp lại trên cùng một đơn vị - so sánh trung vị
4.6. So sánh các đo lường lặp lại trên cùng một đơn vị - các tỷ lệ
4.7.  So sánh trung vị của hai nhóm
4.8.  So sánh trung vị của ba hay nhiều hơn ba nhóm
4.9. Không nhóm  - khi tất cả các biến trong mối liên hệ là liên tục và chuẩn
4.10. Không nhóm –Khi cả hai biến trong mối quan hệ là liên tục và có phân bố chuẩn
4.11. Không phân nhóm- cả hai biến liên tục nhưng không có phân bố chuẩn
4.12. So sánh một tỷ lệ mẫu với một tỷ lệ quần thể hay tỷ lệ lý thuyết
4.13. So sánh tỷ lệ của hai nhóm
4.14. So sánh tỷ lệ của ba hay nhiều hơn ba nhóm
4.15. Mối liên quan của kết quả phân loại với biến liên tục

Thoi gian: Chieu thu 5, sang thu 6, ngay thu 7
Dia diem: labor Khoa YTCC

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.