Thứ Năm, 13 tháng 12, 2012

Tạo label trong Stata

Nhằm đáp ứng sự đa dạng hơn về sử dụng phần mềm Thống kê. Chúng tôi 1 nhóm cựu sinh viên CN YTCC xin viết một số bài cơ bản về SD các phần mềm thống kê. Không vì mục đích vụ lợi chỉ đơn thuần là đóng góp vào tài nguyên chung.

Cụ thể ở đây là STATA
Download stata 12 ở đâu? Click theo link sau

Bài viết của CN Xô về "Tạo Lebel trong stata"

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.