Thứ Tư, 13 tháng 10, 2010

Giời thiệu về các phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu

Giời thiệu về các phần mềm ứng dụng trong nghiên cứu

TỪ ĐIỂN Y TẾ CÔNG CỘNG - Lớp SPSS online

Đây là phần mềm giúp cho các bạn hiểu những cụm từ trong các môn học về Y tế công cộng, chuyên ngành Y học Dự phòng cũng như Y tế công cộng. Một số môn như: Dịch tễ học (Epidemiology), Thồng kê y tế (Biostatistic), Dân số (Demography).
Link download: http://www.mediafire.com/file/g738799gjh8/Tu%20dien%20Y%20Te%20Cong%20Cong.msi.
Mình thấy rất hữu ích cho những bạn đam mê học anh văn, và cho các bạn siêng nghiên cứu.
Thứ 2, trong thời gian tới, mình dự định hướng dẫn SPSS trực tuyến cho các bạn YHDP2 và YHDP3 và cho những bạn có nhu cầu. Rất mong cacs bạn đề xuất ý kiến về hình thức trực tuyến này (Cụ thể: Sử dụng yahoo hay googleDOCS ....) Hay có cái nào tối ưu hơn không. Thời gian. ...
Mọi thông tin: Binhthang1001@hotmail.com

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.