Thứ Năm, 25 tháng 10, 2012

Hồi quy tuyến tính đơn giảnHôm trước chúng ta lược qua một số ví dụ rất hay của ThầyDương. Hôm nay để đi vào cụ thể tôi sẽ H. File số liệu đính kèm
Khi làm nghiên cứu  cái cần lưu ý trong thiết kế đó là
Biến phụ thuộc là gì và phải phân biệt rõ biến độc lập và biến phụ thuộc
Ở đây, tôi lấy ví dụ về Tuổi liên quan đến giá trị creatinine
Outcome: cre
income: age
Nhưng trước đó, các bạn có thể cần chuyể biị số liệu mình sang STata đã: Dùng cái này  statransfer

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.