Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Health information - Who making it ? it really ipmortant now in health system in Viet Nam

Hiện tại, mình đang tham gia hội thảo về hệ thông thông tin y tế của Việt Nam do Đại học Y tế công cộng Hà Nội kết hợp với vụ y tế và sự hỗ trợ của đại học Queenland Úc . Một thực tế đáng lo ngại ở Việt Nam đó là sự thiếu hiệu quả cũng như độ tin cậy từ các nguồn thông tin y tế. Hẳn các bạn đều đồng ý với tôi là thông tin y tế rất quan trong cho công tác quản lý , đưa ra các chính sách , chiến lược cho hệ thông chăm sóc sức khỏe cũng như công tác nghiên cứu khoa học và đào tạo ... Để tiến tới mục tiêu năm 2015 tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân và Bộ y tế đang chuẩn bị xây dựng lại mã code cho các loại bệnh tật dựa trên bảng mã ICD 10 kết hợp với bảng mã ICD9 CM ( bảng mã phẩu thuật và thủ thuật ) để đưa ra mức DRG ( thực sự tôi cũng chưa hiểu rõ DRG ngay cả một số ngưởi trong vụ y tế cũng chưa hiểu hết vấn đề này : tạm hiểu là mức chi tra theo ca bệnh ). Tuy nhiên một vấn đề lớn hiện nay ở Việt Nam đó là ai sẻ là người làm công việc nhập các bệnh theo các mã vào máy tính tại các bệnh viện cũng như quản lý các thông tin này. Hiện nay, mới chỉ có Đại học Y tế Công cộng Hà Nội bắt đầu xây dựng chương trình đào tạo cử nhân YTCC định hướng quản lý thông tin y tế.
Các bạn nhận thấy vấn đề về thông tin y tế Việt Nam ở đây là gì ?
Thực sự đây là một vấn đề lớn mất nhiều thời gian cũng như ngồn lực để giải quyết?

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.