Thứ Năm, 8 tháng 3, 2012

Bộ Công cụ Chương trình Xúc tiến gồm 10-Bước

Đang lần mò xem cách quản lý dự án như thế nào thì được anh Phong Plan giới thiệu bộ tài liệu tham khảo này. Hy vọng có ích cho mọi người. Những ai liên quan đến Dự án.

Bộ Công cụ này đưa ra một tài liệu hướng dẫn gồm 10-bước hoàn chỉnh để thiết kế, xây dựng, thực hiện, theo dõi và đánh giá các chương trình xúc tiến cấp nước, thoát nước và vệ sinh. Nguồn dữ liệu thông tin của bộ công cụ này kết hợp các kinh nghiệm hay nhất trên thế giới rút ra từ các lĩnh vực khác nhau, bao gồm y tế/sức khỏe, môi trường,  tiếp thị, và huy động. Trang Web này giúp cho cán bộ của các cơ quan chính quyền và các công ty cấp thoát nước của địa phương, cũng như những người thực hiện khác triển khai từng bước theo các hướng dẫn rõ ràng cùng với tài liệu là các bộ công cụ hoặc các biểu bảng in ra được hoặc tải về được. Bộ Công cụ này được xây dựng nhờ sự hỗ trợ hào phóng của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.