Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Herd community (Miễn dịch cộng đồng)

[Câu chuyện DTH] vấn đề herd community (Miễn dịch cộng đồng) từ lâu trong phòng chống dịch bệnh thì đây là vấn đề được quan tâm hàng đầu bởi tiếp cận YTCC là quần thể chứ không phải cá nhân.
Vậy herd community là gì? 
MDCĐ được định nghĩa là sự đề kháng của một cộng đồng trước sự sự tấn công của bệnh khi mà PHẦN LỚN các thành viên trong cộng đồng đó được miễn dịch. Nếu một tỷ lệ lớn cộng đồng được miễn dịch thì điêu đó có nghĩa là TOÀN BỘ cộng đồng đó được bảo vệ chứ không chỉ là chỉ những người có miễn dịch. [Leon Gordis, 5th edition Epi p26)

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.