Thứ Sáu, 3 tháng 9, 2010

Hội nghị YTCC các nước Tiểu Vùng Sông Mê Kông lần thứ 2

Ngày 30/8, Trường ĐH Y Dược - Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị Quốc tế lần thứ 2 về Y tế công cộng giữa các nước tiểu vùng sông Mêkông mở rộng với chủ đề: "Thách thức và cơ hội trong hợp tác nghiên cứu và đào tạo về y tế công cộng toàn cầu hoá".Mục tiêu của hội nghị nhằm chia sẻ thông tin các kết quả nghiên cứu về y tế công cộng và các vấn đề sức khoẻ đang tồn tại trong khu vực tiểu vùng Mêkông mở rộng; tìm kiếm các phương thức để tăng cường hợp tác hiệu quả giữa các khoa Y tế công cộng (YTCC) trong khu vực tiểu vùng sông Mêkông và Đông Nam Á về đào tạo và nghiên cứu đang quan tâm trên lĩnh vực YTCC.
Image resized (Original file: 475x356)


Tham gia hội nghị có các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ và đại diện của Khoa YTCC các trường đại học Y Dược của Việt Nam, Đại học KhonKaen, Đại học Mahasarakham (Thái Lan), Đại học Y Vientiane (Lào), đại diện một số trường đại học của Úc như đại học kỹ thuật Queensland (QUT), đại học Queensland (UQ), đại học New South Wales; đại diện nhà tài trợ Hội nghị: Tổ chức Atlantic Philanthrophies (AP), và các tổ chức phi chính phủ đang hoạt động ở Việt Nam. Hội nghị Y tế công cộng các nước khu vực tiểu vùng Mêkong lần thứ nhất với chủ đề "Chăm sóc sức khỏe ban đầu toàn cầu hóa" đã được tổ chức tại Đại học KhonKaen (Thái Lan) vào ngày 20-21/8/2009. Sau Hội nghị này, lãnh đạo của 4 khoa YTCC bao gồm KhonKaen (Thái Lan), Vientiane (Lào), Phnom Penh (Campuchia) và Huế (Việt Nam) đã thống nhất về việc tổ chức hàng năm hội nghị này và luân phiên giữa các nước. Hội nghị Quốc tế lần thứ 2 về Y tế công cộng giữa các nước tiểu vùng sông Mêkông được tổ chức tại Huế trong hai ngày 30-31/8/2010.


50 báo cáo khoa học về chủ đề YTCC đang được quan tâm hiện nay ở khu vực tiểu vùng sông MeKông và trên thế giới sẽ được trình bày trước Hội nghị nhằm chia sẻ thông tin các kết quả nghiên cứu về YTCC và các vấn đề sức khỏe đang tồn tại trong khu vực tiểu vùng Mekông mở rộng; tìm kiếm các phương thức để tăng cường hợp tác hiệu quả giữa các khoa YTCC trong khu vực Tiểu vùng MeKông và Đông Nam Á về đào tạo và nghiên cứu đang quan tâm trên lĩnh vực YTCC.
Nhóm sinh viên YTCC, YHDP có cơ hội tham gia nghe các bài báo cáo và tham gia GALA DINNER, biễu diễn văn nghệ.
Image resized (Original file: 475x356)

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.