Thứ Năm, 8 tháng 11, 2012

Tai lieu Endnote - Đọc - Lọc - Làm

HÃY BẮT TAY VÀ LÀM NGAY NGHEN. Đừng chờ, không thì trễ đó.
Nếu bạn chưa bắt tay để thử thực tập thì cứ đọc tiếp xem nó là gì đã nghen. Đọc xong mà chưa làm nữa thì thôi, đừng download tốn dung lượng máy. Khi nào cần thì đi tìm lại

Tài liệu về YTCC

Vào link lấy tài liệu liên quan
Chia sẻ 1: Giáo trình YTCC TPHCM  (click vào hình download dưới)

bạn cần cuốn nào trong lĩnh vực YTCC
Quay lại Ytecongcong.com và suggest  hen


Chủ Nhật, 4 tháng 11, 2012

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.