Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Mẹo excel: Tạo form nhập số liệu đơn giản

Ngoài Epidata khá chuyên nghiệp trong nhập số liệu (Epidata có giới thiệu theo link) thì Excel cũng là một công cụ tuyệt vời để làm việc này (tuy nhiên hơi hạn chế về số cột và hàng).
Nếu bạn tạo 1 form nhập số liệu đơn giản thì có thể dùng cách này.

Chỉ số đánh giá dinh dưỡng (Dietary inflammatory index (DII)) trong nghiên cứu dinh dưỡng lâm sàngDietary inflammatory index - DII là chỉ số có thể đánh giá chế độ ăn uống của một cá nhân  liên tục từ tối đa chống viêm  (anti-inflammatory - tốt) đến tối đa việc ảnh hưởng ( anti-inflammatory - xấu)
Đây là một chỉ số khá là mới và được sử dụng rất phổ biến trong nghiên cứu dinh dưỡng lâm sàng 


Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.