Thứ Tư, 18 tháng 11, 2015

Mẹo excel: Tạo form nhập số liệu đơn giản

Ngoài Epidata khá chuyên nghiệp trong nhập số liệu (Epidata có giới thiệu theo link) thì Excel cũng là một công cụ tuyệt vời để làm việc này (tuy nhiên hơi hạn chế về số cột và hàng).
Nếu bạn tạo 1 form nhập số liệu đơn giản thì có thể dùng cách này.

Bước 1:
Tạo các biến số ở các cột của excel.
Untitled1
Bước 2: Vào tùy chọn của excel (Chọn options)
Untitled
Bước 3: (làm như ghi chú trong hình)
Screenshot 2015-03-27 15.13.58
Bước 4: Add "Form" qua
Screenshot 2015-03-27 15.13.21
Bước 5: (Click con trỏ vào ô Hướng dẫn như trong hình)Untitled1
Bước 6: Nhập thử - Dùng TAB để chuyển qua từng câu hỏi.
>>>>>>>>>>>kết thúc mỗi phiếu nhấn OK hoặc Enter
Screenshot 2015-03-27 15.11.43
Nguồn: Kiếm trên internet và làm theo. Không có sáng tạo gì ở đây
TBT

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.