Tài liệu về SPSS

Giới thiệu các bài nội dung hướng dẫn về SPSS của Bs Nam (ở Pháp). Tài liệu từ cơ bản đến nâng cao, điều thuận lợi là các file đều đính kèm số liệu và syntax.
Bản thân cá nhân mình, mình xin nói đây là tài liệu rất thiết thực cho các bác sỹ và các NC lâm sàng
Các bạn click link dưới.

LINK

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.