Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Thừa cân/béo phì: liên quan đến nguy cơ các loại ung thư

Tổ chức nghiên cứu về Ung thư thuộc tổ chức Y tế thế giới đã công bố thêm 8 loại ung thư liên quan đến thừa cân và béo phì
Ngày 25/8/2016, Tại  thành phố Lyon Pháp – Một đánh giá được thực hiện bởi tổ chức nghiên cứu ung thư (gọi tắt là IARC) đã kết luận thừa cân/béo phì là yếu tố nguy cơ đối với nhiều loại ung thư hơn so với công bố trước đây.
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2016/handbook16_iarc2016.php

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.