Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

Chia sẻ: Packages cho Phân tích Logistic với Tần số bằng 0

Đây là các Packages cho phân tích hồi quy Logistic với Tần số bằng 0.
Tất cả nội dung về phân tích thì các bạn có thể xem trên statistics.vn
Lý do viết bài này: 
Xem bài viết làm theo>>>> kết quả nỏ ra. Làm sao lấy Packages >>> hơi mù nên tìm khó khăn ... tìm ra >>>> xong việc mình>>>> chia sẻ cho thiên hạ >>> cho nhanh việc họ

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.