Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

SPSS guide: Video hướng dẫn phân tích số liệu bằng SPSS

Bạn click theo link có sẵn dưới để download video. Hy vọng có ích cho các bạn. Vui lòng  chia sẽ những thông tin, kinh nghiệm bạn biết qua blogger ytcchue.blogspot.com.

B1: Bạn comment để lại tên gmail. 

Sau 1 ngày mình sẽ gửi thư mời. 

B2. Bạn sẽ rất thuận tiện như sau, sau khi kích hoạt và đăng nhập vào blogger:  

a. Nhận được bài viết mới trên blogger qua gmail. 

b. Đó là viết bài chia sẽ qua blogger như admin blogger

Tutorial Videos (click dòng chữ màu xanh ở bên dưới để download)

Overview of IBM SPSS
Getting Started
Options in the Edit Menu
Data Editor Window
Data Transformation and Recoding
Output Window
Syntax Editor and Journal Files
Statistical Procedures
Bài viết : TBT - YTCC07
Nguồn: IBM SPSS

Tiếng Anh: Sưu tầm bài từ Web GS Nguyễn Văn Tuấn

Xin lỗi các bạn vì ăn rùi vô công rồi nghề đi copy người khác. Tuy nhiên tôi thấy đây là cái hay, cái hay sai sót của mình nên xin copy toàn bộ các bài giảng anh văn của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn vào blogger YTCCHuế .
Nếu bài viết phiền vào mail của bạn, vui lòng thông cảm
Click dẫn đến bài viết:


Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.