Thứ Năm, 6 tháng 9, 2012

Cơ hội việc làm


Đây là link chuyên tổng hợp cơ hội việc làm cho CN YTCC và những ai liên quan đến lĩnh vực YTCC


1. Khởi đầu bằng mối của CN YTCC Khóa 3: lê Hồng Thuận
- Thông tin từ Thuận thì hiện tại World Vision Quảng Nam  đang cần các vị trí với những vị trí rất HOT
Nếu là cử nhân sẽ là PA (Project Assistant)
Nếu là Thạc sỹ sẽ là MA hay đại loại là vai trò Quản lý ..

Liên lạc qua số điện thoại: 01654.325.242

2. Tiếp tục cập nhật

Thông báo: Do Ytecongcong.com quá tải nên từ nay sẽ hoạt động bằng Blogger này


Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.