Chủ Nhật, 9 tháng 1, 2011

LINK TỪ GS N V TUẤN - BÀI VIẾT VỀ BÀI GIẢNG THỐNG KÊ DTH


tất cả các tài liệu này rất hay và có ích nên copy nguyên từ Nguyenvantuan.com


LÂM SÀNG THỐNG KÊ

03/18/2009
03/18/2009
03/18/2009
05/05/2008
12/18/2007
12/12/2007
12/04/2007
11/25/2007
11/09/2007
07/17/2007
07/10/2007
07/03/2007
06/18/2007
06/04/2007
06/04/2007
05/22/2007
05/21/2007
05/13/2007
05/06/2007
05/01/2007
04/10/2007
04/02/2007
03/25/2007
03/25/2007
Tài liệu hỗ trợ


TÀI LIỆU TIẾNG ANH


Nguồn ảnh: http://virtualschooling.files.wordpress.com/2010/02/statistics-education-research-day1.jpg

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.