Thứ Sáu, 22 tháng 2, 2013

Hướng dẫn sử dụng phần mềm Quantum GIS

GIS là gì: các bạn tham khảo tại đây
Giới thiệu sơ lược về phần mềm Quantum GIS: http://vi.wikipedia.org/wiki/Quantum_GIS

Tên tài liệu: Monitoring and Evaluating  Programs and Projects  Using GIS

Đây là bài hướng dẫn về đánh giá và giám sát dự án sử dụng GIS.
Cụ thể phần mềm áp dụng trong bài này là Quantum GIS - QGIS
Nếu các bạn quan tâm đến các sử dụng phần mềm QGIS, các bạn chỉ cần đọc từ Chap 19 (page 51) trở đi là được.
Nếu bạn quan tâm đến đánh giá và giám sát dự án, bạn nên đọc toàn bộ bài viết.

Download tài liệu và dữ liệu rút gọn tại đây hoặc tại đây
Download phần mềm QGIS tại đây

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.