Thứ Hai, 12 tháng 9, 2016

NCD in Vietnam: Reports from National survey

Tỷ lệ sử dụng rượu bia ở Việt Nam hiện là 43,8% (Nam giới 77,3% và Nữ giới 11%) (Kết quả được Bộ Y tế công bố ngày 07/09/2016 trong Điều tra quốc gia yếu tố nguy cơ bệnh không lây nhiễm năm 2015 tại Việt Nam - SPEPS).

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.