Tài liệu - phần mềm thống kê

Notes: All relevance links use for personal purpose only. If you utilise it as business, please contact the product company. 


Tính 95%CI prevalence: http://epitools.ausvet.com.au/content.php?page=CIProportion&SampleSize=270&Positive=18&Conf=0.95&method=3&Digits=4

Missing value: http://www.stefvanbuuren.nl/mi/Course.html

Bayesian Quantile Regression for Censored Data: the R code

Thanks for you interest in this work!  I have put code online at
  http://www4.stat.ncsu.edu/~reich/software.html
You can also try the R package BSquare which is maintained by Luke Smith.
Thanks again,
Brian

1 Link và tài liệu về sử dụng R của GS Nguyễn Văn Tuấn
R-Software: http://cran.r-project.org/bin/windows/base/
bài giảng bằng ppt: bài giảng update cuối năm 2013 - đầu năm 2014:
DOWNLOAD 
Sách về R: DOWNLOAD
EpiData3.1
Dùng trong thiết kế bảng nhập liệu và nhập số liệu.

3
Stata 12 (mới)
Dùng trong phân tích số liệu
4
Phần mềm thống kê SPSS
Dùng trong thiết kế bảng nhập liệu, nhập số liệu và phân tích số liệu
Bản 18
Download

bản 16.0
Download
5
EPI6
Dùng trong thiết kế bảng nhập liệu, nhập số liệu và phân tích số liệu
6
StatStranfer7
Dùng chuyển đổi giữa các dạng file số liệu
Download

Stattransfer9 http://www.mediafire.com/file/144lbp2drzd5xg7/StatTransfer9.rar  (contributed by NTM)
8
EndNote9
Dùng trong tìm kiếm và trích dẫn tài liệu
Download

Endnote8: http://library.indstate.edu/intranet/endnote/EndNoteX8.zip

9. Bổ sung AMOS 16.0
Phân tích nhân tố, ứng dụng tốt trong mô hình mạng SEM
Download

10. TÀI LIỆU VỀ STATA
PHIÊN BẢN 1: THỐNG KÊ VỚI STATA
Free to forward to someone who care!
nguyenkinh@ytecongcong.com
Please feedback your comment


11. Tài liệu sử dụng R-software  Download


12. Phần mềm medcal và tài liệu hướng dẫn
Download phần mềm: Nhấn vào đây
Rigister:
ban win 32 bit

name:Dieuduongviet
serial:DD7RP-1V7MN-LRR5G-2B9DT


ban win 64 bit
name:Dieuduongviet

serial:YN583-1V7MN-LRR5G-3Z21M

User: nguyenhuuson
Product key: B6BRXMCLGXZYGFGM6PLW
Download tài liệu hướng dẫn sử dụng: Nhấn vào đây

Tác giả Blog và bài viết không chịu trách nhiệm về nội dung và các phiên bản phần mềm trên. Khi sử dụng vui lòng xem dùng vì mục đích gì. Nếu vì mục đích thương mại và liên quan đến bản quyền, vui lòng liên lạc nhà sản xuất để mua và sử dụng.
Cảm ơn.

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.