Thứ Ba, 29 tháng 12, 2015

Một số tips trong R

Sưu tầm
Tôi thấy việc xử lý file excel (.xls, .xlsx) có vẻ khó khăn và đòi hỏi nhiều động tác. T tìm thấy package 'gdata' có thể giúp việc đọc file excel khá hiệu quả và muốn chia sẻ với mọi người ở đây.

Chủ Nhật, 27 tháng 12, 2015

Herd community (Miễn dịch cộng đồng)

[Câu chuyện DTH] vấn đề herd community (Miễn dịch cộng đồng) từ lâu trong phòng chống dịch bệnh thì đây là vấn đề được quan tâm hàng đầu bởi tiếp cận YTCC là quần thể chứ không phải cá nhân.
Vậy herd community là gì? 
MDCĐ được định nghĩa là sự đề kháng của một cộng đồng trước sự sự tấn công của bệnh khi mà PHẦN LỚN các thành viên trong cộng đồng đó được miễn dịch. Nếu một tỷ lệ lớn cộng đồng được miễn dịch thì điêu đó có nghĩa là TOÀN BỘ cộng đồng đó được bảo vệ chứ không chỉ là chỉ những người có miễn dịch. [Leon Gordis, 5th edition Epi p26)

Thứ Tư, 16 tháng 12, 2015

Các vấn đề về đánh giá nguy cơ ung thư

1. Hoạt động thể chất và ung thư:
Link slides

2. Ung thư di truyền: Khái niệm, đánh giá nguy cơ và tư vấn di truyền
Link

3. So sánh 2 chương trình phồng chống thuốc lá ở Mỹ
https://drive.google.com/file/d/0B1bBjxdkjYo3S3BVcWtxMU5hS0k/view?usp=sharing

Hoặc prezi: https://prezi.com/jqm3ebimtngh/risk-appraisal-final-exam/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.