Thứ Tư, 24 tháng 8, 2016

Thừa cân/béo phì: liên quan đến nguy cơ các loại ung thư

Tổ chức nghiên cứu về Ung thư thuộc tổ chức Y tế thế giới đã công bố thêm 8 loại ung thư liên quan đến thừa cân và béo phì
Ngày 25/8/2016, Tại  thành phố Lyon Pháp – Một đánh giá được thực hiện bởi tổ chức nghiên cứu ung thư (gọi tắt là IARC) đã kết luận thừa cân/béo phì là yếu tố nguy cơ đối với nhiều loại ung thư hơn so với công bố trước đây.
http://www.iarc.fr/en/media-centre/iarcnews/2016/handbook16_iarc2016.php

Thứ Hai, 22 tháng 8, 2016

“MÓC TÚI”, LẠM DỤNG BHYT

“MÓC TÚI”, LẠM DỤNG BHYT
Đọc bài “Lật tẩy chiêu “móc túi” BHYT” đăng trên báo NLĐ, tôi không khỏi giật mình. Nếu chúng tôi mà khám bảo hiểm y tế (BHYT), chắc chắn chúng tôi sẽ bị qui vào tội “móc túi” BHYT, vì ở chỗ chúng tôi, 100% khám Tai – Mũi – Họng là bằng nội soi.

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.