Thứ Bảy, 13 tháng 4, 2013

Lưu giữ tài liệu bằng phần mềm Dropbox

1. Giới thiệu và tiện ích:
- Tiếp cận dữ liệu (dạng số và dạng đa phương tiện) mọi lúc mọi nơi thông qua dạng các  thiếtbị (máy tính, điện thoại, thiết bị điện tử cầm tay) 
- Khi máy bạn hư hỏng, lỗi Win dữ liệu không bị mất đi. Chỉ đơn giản setup lại phần mềm thì dữ liệu sẽ về lại
- Setup tài khoản chung được ở nhiều thiết bị để sử dụng chung 1 tài khoản

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.