Thứ Hai, 12 tháng 10, 2015

Đánh giá khẩu phần ăn - dinh dưỡng

Ngày xưa khi tôi đi học thường được giới thiệu đó là cách đánh giá ghi nhận khẩu phần ăn 24h (có thể đánh giá trong 3 ngày). Sau đó tôi thường dùng phần mềm Vietnam Eiyokun chạy trên excel để tính toán năng lượng tiêu hao của mỗi cá nhân hay các thành phần cụ thể (Có thể đọc thêm ở link trên) (1). Tuy nhiên, đâu có phải là cách duy nhất đánh giá hay không? Bởi gần đây khi làm bài tập tôi cố gắng tìm kiếm tài liệu ở Việt Nam về một số công cụ khác thì nhiều bạn cũng hiểu nhầm về công cụ này.

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.