Thứ Năm, 9 tháng 9, 2010

Thảo luận nhóm cùng YTCC QUT - Úc

Chiều ngày 9/09/2010, nhóm sinh viên YTCC4 (Khóa 2007 - 2011) có cơ hội làm việc thảo luận với nhóm sinh viên Úc. Nội dung buổi thảo luận là thử nghiệm bộ cau dành cho học sinh Trung học phổ thông tại TP HCM. Sau đó là thảo luận về sự hợp lý và chưa hợp lý của bộ câu hỏi.

Rất nhiều câu hỏi đặt ra, nhiều ý kiến comment. Khép lại buổi thảo luận nhóm chụp ảnh lưu niệm tại Khoa YTCC và sân trường.
Đây là lần thứ 3 sinh viên YTCC có cơ hội tham gia thảo luận nhóm với sinh viên YTCC Úc. lần đầu là năm 2006 khi 2 lớp YTCC khóa đầu học ở Quảng Trị, lần 2 và 3 là tại YTCC khóa 3. Hy vọng những buổi thảo luận này sẽ trở thành là tâm điểm và cơ hội quan sát cách làm việc cho SV YTCC Huế.

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.