Thứ Tư, 21 tháng 7, 2010

Cần thêm các bạn làm việc nhóm - Xây dựng kỷ năng cá nhân

Hiện tại nhóm mình đang cần cộng tác làm nhóm cùng với các cá nhân có nhu cầu học hỏi thêm về các phần mềm chuyên ngành YTCC.
Yêu cầu cụ thể:
+ Là sinh viên YTCC hoặc YHDP (Từ năm 2 trở lên).
+ Có máy tính cá nhân (Laptop càng tốt)
+ Đam mê tin học (Căn bản phải biết Word, Excel và internet).
+ Có khả năng làm việc độc lập + thái độ làm việc nhóm.
+  Không yêu cầu quyền lợi cao.
+ Làm việc không ngại khó khăn, bỏ cuộc giữa chừng.
+ Vì quyền lợi tập thể nhóm
Quyền lợi khi tham gia
+  Sẽ được tham gia làm việc nhóm cùng các bạn đã có trong nhóm.
+ Sẽ được hướng dẫn về toán học thông kê sinh học, Phần mềm thống kê: SPSS. Phần mềm nhập liệu Epi data
+ Nhận các công việc làm độc lập.
+ Tham gia NCKH cùng với các cá nhân trong nhóm.

Công việc:
+ Tạo form nhập số liệu cho các cá nhân nghiên cứu Khoa học, điều tra.
+ Nhập số liệu cho Thầy cô, các cá nhân nghiên cứu Khoa học, điều tra.
+ Xử lý số liệu  các cá nhân nghiên cứu Khoa học, điều tra.
+ Phát triển các phần mềm ứng dụng dành cho YTCC Huế: Epi info 2002; STATA, AMOS, Vietnam Eiyokun.

Thời gian đăng ký: Bất cứ khi nào bạn có nhu cầu làm. Chứng tỏ năng lực chủ yếu trong từng công việc

Liên lạc: Qua blog (Comment): ytcchue.blogspot.com
Mail: mod_hue.ph@ytecongcong.com
Web: Ytecongcong.com (Mục dành cho YTCC Huế)
Facebook: ITCC Hue.

.

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.