Thứ Ba, 18 tháng 12, 2012

Y tế Công cộng trong kỷ nguyên mớiMột định nghĩa Y tế Công cộng không rõ ràng gây nên một loạt các cách hiểu sai hay không hiểu về Y tế Công cộng là gì? Và 1 cử nhân YTCC ra trường làm những gì?


Cần thay đổi một chút về định nghĩa cũ:
Y tế công cộng là khoa học và nghệ thuật phòng bệnh, kéo dài tuổi thọ và tăng cường sức khỏe thông qua những cố gắng có tổ chức của xã hội.”"[2]

Thay bằng 1 định nghĩa mới

"Y tế Công cộng là sự phối hợp hành động  để liên tục nâng cao sức khỏe của toàn bộ quần thể" [1]
Dưới đây là toàn bộ bài trích định nghĩa về Y tế Công cộng. bài được đăng trên tạp chí Lancet, tạp chí uy tín số 1 thế giới về lĩnh vực Y khoa và Y tế.


Y te cong cong la gi from BinhThang  - Click đôi vào màn hình để xem fullscreen


Download toàn bài: Attached

Bài 2: Y tế CÔng cộng trong thế kỷ 21

The new public_health from BinhThang -   Click đôi vào màn hình để xem fullscreen
Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm nội dung trong blog

Gadget

Nội dung này chưa có sẵn qua kết nối được mã hóa.