Thứ Sáu, 14 tháng 1, 2011

SPSS guide: Video hướng dẫn phân tích số liệu bằng SPSS

Bạn click theo link có sẵn dưới để download video. Hy vọng có ích cho các bạn. Vui lòng  chia sẽ những thông tin, kinh nghiệm bạn biết qua blogger ytcchue.blogspot.com.

B1: Bạn comment để lại tên gmail. 

Sau 1 ngày mình sẽ gửi thư mời. 

B2. Bạn sẽ rất thuận tiện như sau, sau khi kích hoạt và đăng nhập vào blogger:  

a. Nhận được bài viết mới trên blogger qua gmail. 

b. Đó là viết bài chia sẽ qua blogger như admin blogger

Tutorial Videos (click dòng chữ màu xanh ở bên dưới để download)

Overview of IBM SPSS
Getting Started
Options in the Edit Menu
Data Editor Window
Data Transformation and Recoding
Output Window
Syntax Editor and Journal Files
Statistical Procedures
Bài viết : TBT - YTCC07
Nguồn: IBM SPSS

Không có nhận xét nào:

Tìm kiếm nội dung trong blog

Đã xảy ra lỗi trong tiện ích này